Tanecznym krokiem ku przeszłości

Przez pięć miesięcy, od sierpnia do listopada utalentowani pasjonaci tańca z Tłuszcza uczyli się tańców narodowych i historycznych.

Zajęcia odbywały się w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Podczas 15 spotkań uczestnicy nauczyli się  głównie tańców pochodzących z renesansu i baroku, a także tańców narodowych, takich jak kujawiak czy polonez.

Warsztaty były nie tylko nauką tańca, ale swoistego rodzaju lekcją historii – można było dowiedzieć się wiele o czasach, w których tańczono poszczególne tańce. Na początku każdego spotkania uczestnicy kursu wysłuchali mini wykładu o tym, w jakich okolicznościach powstał dany taniec, gdzie go tańczono pierwotnie i w jakich strojach, a także dowiedzieli się, jak ewoluował na przestrzeni wieków.

Instruktorzy bardzo zręcznie potrafili odtworzyć atmosferę, jaka panowała pośród tańczących – uśmiechy, pogawędki, ukłony, wzajemne życzliwości. Uczestnicy warsztatów oczami wyobraźni przenosili  się to na wiejski dwór, to na królewską salę balową, by zasmakować iście królewskich rozkoszy…

Pod instruktażem zawodowych tancerzy, Anny Ilczuk i Tomasza Sadlakowskiego, uczestnicy kursu powoli stawali się prawdziwymi królami parkietu. Nauczyli się tańczyć kontredanse, takie jak: „Asia zrywa gruszki”, „Rufty Tufty” oraz „Podczas letniego dnia”, a co ważne, potrafią już poprawnie zatańczyć Poloneza – naszego polskiego tańca narodowego.

Były tańce barokowe i renesansowe, tańczone zarówno w parach, jak i po kole. Uczestnicy dowiedzieli się, że tańce towarzyskie mają zwrotki i refreny, poznali figury, których nazwy niejednokrotnie bardzo ich zaskoczyły.

Podczas warsztatów wyłoniła się grupa tancerzy, która swoje niepospolite umiejętności zaprezentowała na rozpoczęciu nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tłuszcza. Zaprezentowali trzy kontredanse – tańce towarzyskie z XVII i XVIII wieku, tańczone na dworach całej Europy. Tancerze wystąpili w pięknych, barokowych strojach, co wzbudziło zachwyt publiczności i nadało pokazowi  animuszu.

Pani Wiesława, studentka UTW, na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w warsztatach tańców dawnych, odpowiedziała: „Zgłosiłam się na warsztaty, ponieważ chciałam doświadczyć kultury z tamtego okresu. Tańce to wspaniały relaks i gimnastyka przed snem, spędzenie czasu w miłym towarzystwie, a także integracja międzypokoleniowa – mam na myśli organizatorów i uczestników. Każdy człowiek, żeby dobrze funkcjonować, potrzebuje drugiego człowieka, a wiek seniora to wiek, w którym szukamy kontaktów, rozmowy, śmiechu – po prostu bratniej duszy do wspólnego spędzania teraźniejszości oraz wspominania dawnych, dobrych i pięknych czasów (uśmiech)”.

Projekt „Krok ku przeszłości – kurs tańców narodowych i historycznych” realizowany przez Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju we współpracy z Zespołem Teatralnym „Zygzak”, dofinansowany został ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej”.

I edycja

sierpień – listopad 2016 r. – Kurs tańców narodowych i historycznych (Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu)

5 października 2016 r. – pokaz tańców barokowych uczestników kursu tańców narodowych i

II edycja

kwiecień -maj 2017 r. – Kurs tańców narodowych i historycznych (Studio ACTIVe w Tłuszczu)