Główni organizatorzy:

Partner:

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego