Pikniki artystyczne w Klembowie i Tłuszczu pn.: „Mazowieckie tęsknoty C. K. Norwida”